NOTAREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ A UNUI IMOBIL CA LOCUINȚĂ A FAMILIEI
23 februarie 2023
AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ. COMPETENȚA INSTANȚEI DE JUDECATĂ ÎN CAZURILE CU ELEMENT DE EXTRANEITATE
22 aprilie 2023